126

کیفیت هوا برای گروه های حساس نا سالم است.
همچنین در 24 ساعت گذشته شاخص: 78 بوده است.

اطلاعات سیستم در پنجشنبه 09 تیر 1401 ساعت: 23:19 دریافت شد. (1)

Farsjoo